Правила компанії

Фундамент стабільної роботи

1 Загальні дані

Загальні положення компанії „Keyfinanz GmbH“ є складовою частиною всіх договорів (як у письмовій, так і електронній формі) з Keyfinanz GmbH / ФРН (надалі "Keyfinanz GmbH" або компанія). Відмінні становища міжнародних партнерів є складовою договору. Додаткові угоди набувають чинності після передачі Клієнтом підтвердженого оригіналу угоди у письмовій формі. Усні висловлювання немає юридичної сили. Компанія залишає за собою право змінювати дані загальних положень без додаткового повідомлення клієнта.

Повним та беззастережним прийняттям (акцептом) цих положень вважається подача замовлення в обліковій системі з WWW-сервера компанії.


2 Послуги датацентру

2.1. Сервери, що розташовані в дата-центрі Keyweb AG, завдяки складній системній архітектурі приєднані до різних мережевих магістралей. Вхідний та вихідний потоки даних дубльовано проходять та/або приймаються через різні маршрутизатори та перемикачі різними шляхами.

2.2. Середньорічна доступність внутрішньої мережі становить щонайменше 99%. У зв'язку з тим, що мережа Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж та ресурсів, Keyfinanz GmbH не переймає відповідальності за роботу мережі Інтернет або її частин. У зв'язку з цим Клієнт попереджається про можливе виникнення порушень або обмежень послуг, що надаються компанією, якщо порушення викликані причинами поза сферою впливу Keyfinanz GmbH. Особливо, це стосується випадків, коли сервер через технічну або іншу проблему, яка знаходиться поза сферою впливу компанії, лише частково доступний або повністю недоступний. Keyfinanz GmbH зобов'язується вживати всіх заходів для підтримки роботи мережі та забезпечення її безпеки. У зв'язку з цим, компанія залишає за собою право на тимчасове вимкнення сервера з мережі або обмеження мережного з'єднання.

2.3. Для надання гарантованої мережевої доступності необхідно проводити регулярні роботи для догляду за мережевою інфраструктурою. Через це можливе тимчасове переривання або обмежена робота з'єднань. Значною мірою дані роботи не торкаються товарів клієнта. Якщо ж планові технічні роботи вимагають або можуть спричинити будь-які тимчасові обмеження в роботі продуктів клієнта, Keyfinanz GmbH зобов'язаний проінформувати клієнта про час, причини та терміни робіт. У разі непередбачених подій, що тягнуть за собою переривання та/або обмеження роботи продуктів клієнта, Keyfinanz GmbH залишає за собою право повноцінно поінформувати клієнта після остаточного усунення проблеми.


3 Пропозиції / Договір / Розірвання договору

Пропозиції та ціни є вільними від зобов'язань. Замовлення має юридичну силу з виставлення рахунку. Особливі угоди є дійсними лише після передачі нам підтвердженого оригіналу угоди у письмовій формі. У рахунку вказуються ціни, що існують на день його складання. Вони можуть бути оскаржені протягом 14 днів після виставлення рахунку. Перший рахунок включає дні поточного місяця, що залишилися, і весь повний наступний місяць. Спочатку контракт укладається на місяць і може бути розірваний будь-якою із сторін за 14 днів до терміну його закінчення.


4 Ціни / Умови оплати

Як правило, розрахунок відбувається при наданні послуг та/або постачанні товару, наприклад, при видачі реєстраційних даних. Розрахунок проводиться відповідно до обумовленої форми оплати: кредитна картка, грошовий переказ, електронні кошти (Webmoney, Rupay тощо). При оплаті клієнтом продукту в будь-якій валюті крім євро курс валюти встановлює Keyfinanz GmbH. Також компанія залишає за собою право змінювати курс. Причиною цього може бути біржове зміна курсу валют. При використанні клієнтом форми оплати, що вимагає додаткових витрат на транзакцію, компанія має право включати дані витрати на рахунок клієнта. Термін платежу становить 7 днів нетто, враховуючи день у який було здійснено оплату. При порушенні умов терміну платежу, Keyfinanz GmbH має право стягнути з Вас витрати, що виникли в обсязі, встановленому банком. При негативному поверненні запиту на зняття коштів ми стягуємо з вас, незалежно від банку, суму 25 євро за додаткову обробку даних. При сумніві платоспроможності покупця ми залишаємо за собою право вимагати передоплату. У разі невиконання зобов'язань з боку покупця, ми маємо право змінити умови контракту та/або блокувати його обліковий запис. При цьому виниклі витрати можуть бути внесені до рахунку та/або пред'явлено позов про відшкодування збитків. Як послугу ми надаємо підтримку електронною поштою виключно для технічної підтримки серверів та облікових записів.

4.1. Рахунок виставляється в електронній формі та має повну правову основу. На запит клієнта рахунок може бути надісланий на електронну поштову скриньку клієнта у форматі PDF.

4.2. При передоплаті на 6,12 чи 24 місяці ми надаємо знижки до 20%. При розірванні договору до закінчення вже оплаченого терміну, ми залишаємо за собою право не повертати грошову різницю. Розірвання договору з нашого боку можливе у разі грубого порушення клієнтом умов договору.


5 Послуги / Терміни дії договору

Контракт про користування нашими послугами набирає чинності з моменту прийняття умов договору та надання реєстраційних даних. Оплата та розцінки за послуги визначаються умовами договору між клієнтом та провайдером. Строк договору закінчується згідно з домовленістю. Основні часові рамки вказані нижче.

  • a. Замовлення віртуального хостингу та/або (віртуального) виділеного сервера відбувається мінімум на один місяць з 14-денним терміном розірвання контракту до його закінчення. Контракт продовжується на місяць автоматично, якщо жодна із сторін не розірвала його у зазначений термін.
  • b. Оренда доменів-імені здійснюється мінімум на 12 місяців. Договір автоматично продовжується на рік, якщо він не був розірваний з ініціативи однієї із сторін за три місяці до строку його закінчення.

Кожен договір може бути розірваний без зазначення причин та з урахуванням вищезазначених термінів. Перерахунок у разі перевитрати визначеного договором обсягу трафіку чи інших послуг провадиться після закінчення кожного місяця.


6 Домен

Домени реєструються "Keyfinanz GmbH" або уповноваженим партнером у відповідному мережевому інформаційному центрі (надалі NIC). Процес передачі даних відповідному NIC під час реєстрації домену протікає автоматично. Клієнт може вважати замовлене домен-ім'я доступним та присвоєним лише після отримання підтвердження від відповідного мережевого інформаційного центру або "Keyfinanz GmbH". "Keyfinanz GmbH" не надає гарантій та не несе відповідальності за розподіл замовлених домен-імен.


7 Послуги / Відповідальності сторін, що надаються

Клієнт звільняє "Keyfinanz GmbH" від усіх вимог третіх осіб щодо наданих їм даних. Наша компанія не несе відповідальності за збереження даних на сторінці/сервері клієнта. Після того як дані клієнта були завантажені на сервер, клієнт зобов'язаний зробити резервну копію цих даних.

Для доступу до панелі керування клієнта в електронному або письмовому вигляді надаються ім'я користувача та пароль. Він зобов'язується конфіденційно зберігати ці дані, не передавати їх третій особі та несе повну відповідальність за наслідки, що випливають із неправомірного використання цих даних.

Також клієнту відомо, що в Інтернеті існує можливість перехоплення даних, і він допускає цей фактор ризику. Наша компанія не несе відповідальності за порушення конфіденційності електронних листів або іншої інформації, що передається.

Компанія не гарантує, що надані віртуальний хостинг та (віртуальні) виділені сервери підтримують певну послугу або програмне забезпечення. Послуги компанії – це надання серверів клієнтам.

Компанія не переймає відповідальності за порушення, що виникають у межах Інтернету. Також "Keyfinanz GmbH" не відповідає за пошкодження або їх наслідки, спричинені прямо або опосередковано сторінкою/сервером клієнта.

Компанія, за жодних обставин не несе відповідальності перед клієнтом за можливу непряму шкоду. Непрямі збитки включають, але не обмежуються: повне або часткове припинення діяльності, втрату доходу, прибутку або репутації. Також клієнт погоджується звільнити від відповідальності компанію "Keyfinanz GmbH" за позовами третіх осіб направлених у його бік (клієнта).

Компанія несе відповідальність лише за реальні збитки, претензії за якими були пред'явлені письмово. Граничний розмір відшкодування збитків у жодному разі не може перевищувати вартості замовленої послуги з обмеженням у 200 € за кожний випадок шкоди. Дія цього пункту не поширюється на фізичних осіб.

Усі претензії клієнтів щодо послуг, що надаються, приймаються і розглядаються тільки письмово.

Інша відповідальність сторін, не передбачена цією угодою, визначається та застосовується у розмірі та порядку, встановленому чинним законодавством ФРН.


8 Захист інформації

Keyfinanz GmbH зобов'язується зберігати конфіденційність інформації клієнта, отриманої від нього під час оформлення замовлення. При цьому, у випадках, передбачених чинним законодавством ФРН, Keyfinanz GmbH може передати особисті дані клієнта компетентним інстанціям, державним установам та/або суду.


9 Зміст опублікованих даних

Компанія не зобов'язується перевіряти дані клієнта. Клієнт несе повну відповідальність за вміст сторінок, що знаходяться на орендованих, у компанії „Keyweb AG“, серверах.

Клієнт зобов'язується дотримуватися авторських прав (Copyrights), патентних норм, не порушувати права третіх осіб. У випадках порушення клієнтом перерахованих правил або порушення чинного законодавства ФРН, а також у випадках негативного подання інформації про третіх осіб або недотримання моральних статутів, що викликає обурення суспільства, компанія залишає за собою право на блокування сайту/сервера клієнта та розірвання контракту з ним.

Компанія залишає за собою право на блокування облікового запису/сервера клієнта в тому випадку, якщо вона/він викликає збої або неполадки в роботі технічного майданчика або інших клієнтів. Крім цього, компанія забороняє розміщення завантажувальних порталів, аудіо/відео порталів, файлообмінників, а також streamingserver, без письмового дозволу з боку нашої фірми, на загальних лініях доступу. У разі оренди виділеної лінії доступу до мережі Інтернет, цей пункт регулюється правилами користування виділених ліній.

Клієнту забороняється проводити через свій домен рекламні розсилки, мейлбомбінг третім особам без повідомлення та згоди останніх, а також розсилки спаму або інші протизаконні дії електронною поштою. У контексті цього пункту „Бізнес Партнер“ переймає відповідальність за дії своїх клієнтів.

Порушення перерахованих правил ведуть до моментального блокування сайту/сервера клієнта. Сторінки/сервера, які містять незаконну інформацію, наприклад, дитячу порнографію, будуть без попередження заблоковані та передані на розгляд до відповідних органів для започаткування кримінальної справи.


10 Чинне законодавство

Усі гарантії, а також всі правові відносини між продавцем і покупцем, розглядаються відповідно до чинного права Федеративної Республіки Німеччини.


11 Судові розгляди

Ерфурт (ФРН) - є місцем подачі та проведення всіх судових розглядів.

Від 19.03.2014